Vuk u Hrvatskoj

Smrtnost vukova u razdoblju od 2012. do 2013.

U razdoblju od 2012. - 2013. ukupno je poznato stradavanje 59 jedinki vuka...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2013. godini

Obradom svih prikupljenih podataka procijenjeno je da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 142 jedinke do najviše 212 jedinki...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2012. godini

Iz svih prikupljenih i obrađenih podataka tijekom 2012. godine proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od 162 do 234 jedinke... 

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2011. godini

Prikupljenim podacima i njihovom obradom 2011. godine proizlazi da se populacija vuka u Hrvatskoj kreće od najmanje 168 do najviše 219 jedinki... 

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2010. godini

Obradom svih prikupljenih podataka tijekom 2010. godine proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 198 do najviše 261,5 jedinke. 

Pročitajte više »

Stradali vuk

Razlozi ugroženosti

U stabilnim vučjim populacijama, na koje čovjek nema utjecaja vukovi stradavaju na različite prirodne načine kao što su sukobi s drugim vukovima, razne bolesti i nedostatak hrane...

Pročitajte više »

Vukovi žive u čoporu

Uzroci smrtnosti antropogenog utjecaja

Stradavanje na prometnicama - najveći broj vukova njih 52% (28 jedinki)za koje je utvrđeno da su stradali u protekle četiri godine (2005-2008), nastradalo je na prometnicama...

Pročitajte više »

Smrtnost vukova u razdoblju od 1986. do 2006.

Praćenjem smrtnosti vukova na području cijele Hrvatske u razdoblju od 1986. do 2006. zabilježeno je smrtno stradanje 144 vukova. Glavni uzrok smrtnosti...

Pročitajte više »

Smrtnost vukova u razdoblju od 2005. do 2008.

Najveći broj vukova od početka 2005. do kraja 2008 stradao je na prometnicama. U tom razdoblju ukupno je usmrćeno 28 jedinki. Drugi po redu uzrok...

Pročitajte više »

Smrtnost vukova u razdoblju od 2009. do 2010.

U razdoblju od posljednje dvije godine 2009. - 2010. ukupno je poznato stradavanje 57 jedinki vuka. Najveći udio u tom broju zauzima legalni odstrjel sa čak 24 jedinke...

Pročitajte više »

Vuk 2013

Rasprostranjenost vuka u Hrvatskoj

Da su vukovi još prije stotinu godina nastanjivali cjelokupnu današnju površinu Republike Hrvatske pokazuje lovna statistika jer je 1894. u svakoj tadašnjoj županiji...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2009. godini

Iz svih prikupljenih i obrađenih podataka za 2009. godinu proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 181 do najviše 253 jedinke...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2008. godini

Analizom prikupljenih podataka u 2008. godini procijenjeno je da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna s brojnošću od najmanje 175 do najviše 244 jedinke. To u prosjeku iznosi...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2007. godini

Procjena brojnosti napravljena u 2007. godini rezultirala je okvirnim rasponom od 180 do 230 jedinki, prosječno njih 205 raspoređenih u 50-tak čopora. Iako je ukupna procijenjena...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2006. godini

Iz prikupljanih i obrađenih podataka proizlazi da se populacija vuka u 2006. godini u Hrvatskoj kretala od najmanje 180 do najviše 240 jedinki, tj. u prosjeku oko 210 jedinki

Pročitajte više »

2     Sljedeća 
Prikazano 15 od 17