Letak o psima tornjacima

Tornjaci su pastirski planinski psi, stoljećima odgajani u našim krajevima za čuvanje stoke. Sažete upute o odgoju i načinu korištenja radnog tornjaka, opis njihovih osnovnih karakteristika te uvjete dodjele korisnicima-stočarima, pronaći ćete upravo u ovom letku. U okviru projekta predviđena je donacija 60 pasa tornjaka.

Slike