Letak o električnim ogradama

Uporaba električnih ograda, jedan je od najučinkovitijih načina čuvanja stoke od napada vukova i ostalih velikih zvijeri. U letku o električnim ogradama saznat ćete više o korištenju, održavanju ograda i uvjetima njihove dodjele. U okviru projekta predviđena je donacija 20 električnih ograda.

Slike