Informativni letak o projektu

U informativnom letku o projektu sadržane su osnovne informacije o projektu, aktivnostima, očekivanim rezultatima, nositeljima provedbe i financiranju projekta.

Slike