Stavovi ruralne i urbane javnosti o vukovima u Hrvatskoj - konačno izvješće

Ovo izvješće sadržava opisnu analizu podataka sakupljenih tijekom istraživanja stavova javnosti o vukovima i o upravljanju vukovima. Podaci su sakupljeni tijekom 2003., 2004. i 2005. godine, a gdje je to bilo moguće, rezultati ovih istraživanja uspoređeni su s rezultatima sličnog istraživanja provedenog 1999. godine (Bath i Majić, 2000). Izvješće je uređeno u tri veće smislene cjeline.

Prva cjelina, uvodni dio, uključuje poglavlje o povijesti upravljanja vukovima u Hrvatskoj, koji će omogućiti čitatelju bolje i lakše razumijevanje predstavljenih rezultata istraživanja. Slijedeće poglavlje sažeto objašnjava teoriju istraživanja socioloških vidika upravljanja divljim životinjama (eng. human dimensions in wildlife management), te se ukratko osvrće i na različite teme kojima se to područje bavi. Druga cjelina objašnjava korištenu metodologiju istraživanja, a treća cjelina predstavlja rezultate istraživanja.

Galerija trenutno nema slika