Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2009. godini

Kao i u prošlogodišnjim Izvješćima, osim procijene veličine populacije vuka u Hrvatskoj kombinacijom nekoliko metoda, u Izvješću o stanju populacije vuka u 2009. godini, izneseni su podaci o utjecaju vuka na ljudske djelatnosti (stoku i divljač), dani su podaci o smrtnosti, te je ukratko opisano stanje populacije u susjednim državama. Također u uvodnom dijelu dat je kratak pregled stanja i dosadašnjih procjena brojnosti populacije vuka u Republici Hrvatskoj od 2005. godine do danas.

Slike