Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2007. godini

Glavne odrednice Izvješća o stanju populacije vuka u 2007. godini su: štetan utjecaj vuka spram ljudskih djelatnosti (prvenstveno stočarstva), procijena brojnosti populacije vuka kombinacijom nekoliko metoda, podaci o smrtnosti, te stanje populacije u susjednim državama.

Slike