Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2006. godini

U Izvješću o stanju populacije vuka u 2006. godini, kao i u prošlogodišnjem Izvješću, izneseni su podaci o utjecaju vuka na ljudske djelatnosti (prvenstveno na stočarstvo), procijenjena je brojnost populacije vuka na osnovi iskaza lokalnih stručnjaka, dani su podaci o smrtnosti, te je ukratko opisano stanje populacije u susjednim državama.

Slike