Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2005. godini

U Izvješću su navedene glavne karakteristike područja rasprostranjenosti vuka u Hrvatskoj (naseljenost, uzgoj stoke, prisutnost divljači), izneseni podaci o štetama na stoci i utjecaju na divljač, procijenjena brojnost populacije vuka prema iskazima lokalnih stručnjaka, dani podaci o smrtnosti vukova u 2005. godini te ukratko opisano stanje populacije vuka u susjednim državama s kojima Hrvatska dijeli populaciju (Bosna i Hercegovina i Slovenija).

Slike