Izvješće o stanju populacije vuka u 2012. godini

 

27. rujna 2012. u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, na temu «Stanje populacije vuka u Republici Hrvatskoj u 2012. godini i određivanje zahvata u populaciju».

Sastanku su nazočili članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri u Republici Hrvatskoj, stalni vještaci Ministarstva zaštite okoliša i prirode ovlašteni za utvrđivanje i procjenu štete od strogo zaštićenih velikih zvijeri, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, predstavnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Hrvatskog lovačkog saveza i županijskih lovačkih saveza, Hrvatske poljoprivredne agencije, predstavnici tvrtke Autocesta Rijeka-Zagreb, znanstvenici koji se bave problematikom velikih zvijeri te predstavnici nevladinih udruga AWAP i „Animalia“.

Sudionicima sastanka predstavljeno je Izvješće o stanju populacije vuka u 2012. godini, kojeg su izradili stručnjaci Državnog zavoda za zaštitu prirode te Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Procijenjeno je da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 162 jedinke do najviše 234 jedinki raspoređenih u 50 čopora. Od toga su 24 čopora granična (48%) – Slovenija i Bosna i Hercegovina. Unutar granica RH nalazi se 26 čopora koji žive po teritoriju 9 županija, a neki čopori imaju životni prostor na području dvije ili čak i tri županije. Broj čopora u odnosu na 2011.g. ostao je nepromijenjen, a brojnost jedinki vukova u 2012. godini nije se značajno promijenila u odnosu na 2011.g. Također, područje rasprostranjenosti nije se bitno mijenjalo u odnosu na 2010/2011. godinu. Naglašeno je da je, unatoč nekim  lokalnim povećanjima brojnosti populacije te istovremeno lokalnim padom brojnosti na drugim područjima, ukupan trend populacije stabilan.

Konstatirana je prosječna brojnost populacije vuka od 201 jedinke u 2012. godini te da ukupna prihvatljiva godišnja smrtnost vukova uzrokovana od strane čovjeka (antropogenog utjecaja) može iznositi najviše 15% od procijenjene veličine populacije (30 jedinki), pod uvjetom da se populacija vuka održava u povoljnom stanju očuvanja. Budući da je od 15. rujna 2011. do 15. rujna 2012. godine dokazana smrtnost 13 jedinki vuka, za izlučenje je predloženo 17 jedinki.

Nakon rasprave oko prijedloga, Povjerenstvo je predložilo da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dopusti izlučenje 4 jedinke vuka na području Primorsko-goranske, 4 jedinke na području Ličko-senjske, 4 jedinke na području Šibensko-kninske i 4 jedinke vuka na području Splitsko-dalmatinske županije, te 1 jedinke vuka na području Sisačko-moslavačke županije kao i 1 jedinke vuka na području Zadarske županije (Općine Poličnik, Posedarje i Ražanac).

Ujedno je naglašeno da se dozvoljeni zahvat u populaciju vuka kao strogo zaštićene divlje svojte u Republici Hrvatskoj provodi u slučajevima učestalih i velikih šteta na domaćim životinjama na određenom području te dokazanog neprihvatljivog utjecaja na divlje životinje. U slučaju zaraznih bolesti (oboljele jedinke - bjesnoća) ili neuobičajenog (devijantnog) ponašanja jedinki ili ugrožavanja ljudi Povjerenstvo može predložiti, a Ministarstvo odobriti i interventni zahvat u populaciju u svrhu izlučenja problematičnih jedinki.

Slike