Izvješće o stanju populacije risa u Hrvatskoj za razdoblje 2011. i 2012. godine

Izvješće daje uvid u procjenu veličine populacije risa u Hrvatskoj u 2011. i 2012. godini. Dani su podaci o zabilježenoj smrtnosti risova, stanju populacije u susjednim državama, kao i o utjecaju risa na divlje i domaće životinje.

Slike