Publikacije i izvješća

Izvješće o stanju populacije vuka u 2014. godini

Izvješće o stanju populacije vuka u 2014.

Pročitajte više » | 19.12.2014.

vuk 2013

Izvješće o stanju populacije vuka u 2013. godini

Izvješće o stanu populacije vuka u Hrvatskoj u 2013. godini.

Pročitajte više » | 05.09.2013.

Izvjesce_ris_2012

Izvješće o stanju populacije risa u Hrvatskoj za razdoblje 2011. i 2012. godine

Izvješće daje uvid u procjenu veličine populacije risa u Hrvatskoj u 2011. i 2012. godini.

Pročitajte više » | 24.07.2013.

Izvjesce o populaciji vuka 2012

Izvješće o stanju populacije vuka u 2012. godini

Izvješće donosi prikaz utjecaja vuka na domaće životinje u 2011. te do rujna 2012. godine. Procjena veličine populacije vuka u Hrvatskoj i ove je kao i prethodnih godina napravljena kombinacijom više metoda. Nadalje, izneseni su podaci o dopuštenom zakonitom odstrjelu za godinu 2011/2012 i njegovoj realizaciji te ostaloj zabilježenoj smrtnosti vukova.

Pročitajte više »

izvješće vuk 2011

Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2011. godini

Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2011. godini.

Pročitajte više »

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Krajem 2011. Državni zavod za zaštitu prirode izdao je novu brošuru Velike zvijeri u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Krajem 2011. Državni zavod za zaštitu prirode izdao je novu brošuru Velike zvijeri u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Izložba o risu

Izložba u Nacionalnom parku Risnjak

U sklopu projekta DinaRis pripremljena je interaktivna izložba o biologiji risa...

Pročitajte više »

Ris u Dinaridima

U sklopu projekta DinaRis snimljen je dokumentarni film "Ris u Dinaridima".

Pročitajte više »

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. godine

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015.

Planom upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015., koji je prihvaćen Odlukom ministra kulture 7. rujna 2010. godine, ponajprije se želi osigurati dugoročan opstanak populacije risa u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri - naslovnica

Priručnik za invantarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri

Izdavanje Priručnika za inventarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri dio je sveukupnog programa Državnog zavoda za zaštitu prirode" s ciljem uspostavljanja mreže sudionika, aktivnih u prikupljanju podataka i praćenju stanja prirode...

Pročitajte više »

Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. godine - naslovnica

Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. godine

Odluka o donošenju Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. godine, u skladu s člankom 96. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode donesena je 15. srpnja 2010. godine...

Pročitajte više »

Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2010. godini

Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2010. godini

Ovogodišnje Izvješće donosi prikaz utjecaja vuka na domaće životinje u 2009. te prvoj polovini 2010. godine.

Pročitajte više »

2 3     Sljedeća 
Prikazano 15 od 39