Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine

Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine br. 338/97 od 9. prosinca 1996. uređuje trgovinu zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama u Europskoj uniji, odnosno tvori zakonsku osnovu za provedbu CITES konvencije na području Europske unije. Vuk je, za razliku od CITES Konvencije, još strože reguliran te su sve populacije osim par iznimki uvrštene u Dodatak A te uredbe, koji obuhvaća najugroženije, izumrle ili rijetke vrste, tako da bi bilo koja razina međunarodne trgovine ugrozila njihov opstanak.
Europski parlament je odobrio Rezoluciju (Doc. A2-0377/88, Ser. A) od 24. siječnja 1989., kojom se europske države pozivaju na žurne akcije u cilju očuvanja vuka, te prihvatio Proglas o zaštiti vukova te pozvao Europsku komisiju da pruži potporu očuvanju vukova.
Republika Hrvatska se obvezala poduzimati sve primjerene i potrebne pravne i administrativne mjere, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kako bi osigurala zaštitu vuka i njegova prirodnog staništa, odnosno kako bi osigurala stabilnu populaciju koja je ujedno i genetski spremnik i potencijalni izvor naseljavanja te vrste u druge europske zemlje iz kojih je nestala.

Galerija trenutno nema slika