Međunarodni sporazumi i propisi

Međunarodni sporazumi i propisi

Republika Hrvatska je potpisnica svih relevantnih međunarodnih sporazuma s područja zaštite prirode, te se na taj način pridružila međunarodnoj zajednici u zaštiti prirode na globalnoj razini.

Pročitajte više »

Međunarodni sporazumi i propisi EU koji reguliraju problematiku zaštite vuka

Republika Hrvatska je potpisnica svih relevantnih međunarodnih sporazuma s područja zaštite prirode, te se na taj način pridružila međunarodnoj zajednici...

Pročitajte više »

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity - CBD), globalno prihvaćen temeljni dokument za zaštitu biološke raznolikosti koji...

Pročitajte više »

Bernska konvencija

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) utvrđuje sve mjere koje europske zemlje moraju poduzimati za zaštitu divljih vrsta...

Pročitajte više »

CITES

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (N.N. - »Međunarodni ugovori« br. 12/99) koja obvezuje zemlje...

Pročitajte više »

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune br. 92/43/EEC jedan je od temeljnih propisa koji uređuje zaštitu prirode u državama Europske unije. Članice...

Pročitajte više »

Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine

Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine br. 338/97 od 9. prosinca 1996. uređuje trgovinu zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama...

Pročitajte više »

Prikazano 7 od 7