DinaRis

U razdoblju 06.04.2007. – 31.08.2008. godine u Hrvatskoj i Sloveniji se provodio  projekt pod nazivom „Prekogranična suradnja u istraživanju, upravljanju i zaštiti Dinarske populacije risa“ (skraćeno DinaRis). Europska Unija je putem Interreg IIIA programa financirala  75% vrijednosti ovog projekta. U Hrvatskoj projekt provodio Zavod za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Hrvatskim šumama Upravom šuma Delnice, Državnim zavodom za zaštitu prirode i Nacionalnim parkom Risnjak. U Sloveniji se projektni tim sastojao od šest institucija, među kojim su i Biotehnološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani te Lovački savez Slovenije.
Projekt Dinaris pokrenut s ciljem uspostavljanja mreže partnerstva istraživačkih i upravljačkih institucija Hrvatske i Slovenije. Provedba projekt se može podijeliti na tri dijela – istraživački, upravljački i edukativni. Opsežne edukativne akcije uključivale su internet stranicu, brošuru, dokumentarni film i izložbu o risu. Cilj istraživačkog djela projekta bio je prikupiti znanstvene podatke o što više čimbenika koji utječu na preživljavanje Dinarske populacije. Stoga se provelo opsežno istraživanje genske raznolikosti Dinarske populacije, analiza prehrane risa i utjecaja na plijenske vrste, analiza kvalitete staništa, radio-telemetrijska praćenja  risa i plijena te istraživanje bakterijskih, virusnih i parazitarnih oboljenja srneće i jelenske divljači u Hrvatskoj. Cilj upravljačkog dijela projekta je bilo uspostavljanje zajedničkog hrvatsko – slovenskog sustava upravljanja i praćenja populacije, te je putem javnih radionica, na koje su bile pozivane sve interesne skupine, pripremljen prijedlog Zajedničkog plana upravljanja Dinarskom populacijom risa. Projektom su dobiveni znanstveni podatci o okolnostima koje su posljednjih desetak godina dovele do pada brojnosti risa u Hrvatskoj i Sloveniji, te su putem zajedničkog Plana upravljanja predložene aktivnosti potrebne za očuvanje risa u Dinardima.

Galerija trenutno nema slika