Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

Rješavanju postojećih problema vezanih uz gradnju prometnica trebao bi pridonijeti Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07), koji je početkom siječnja 2007. donijelo Ministarstvo kulture. Tim su Pravilnikom propisane mjere zaštite te utvrđeni obveznici zaštite i način održavanja prijelaza za divlje životinje preko javnih cesta, drugih prometnica ili građevina koje prelaze preko poznatih migracijskih putova divljih životinja.

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07)

Slike