Satelitskom ogrlicom obilježen ris Tomo

Ris, nazvan Tomo, obilježen je GPS GSM radio-telemetrijskom ogrlicom pomoću koje će znanstvenici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pratiti aktivnost i kretanje ove životinje. Mužjak euroazijskog risa u dobi oko 3 godine, mase 21 kilogram, uhvaćen je u kaveznu zamku na području Bjelolasice u Gorskom kotaru 30. srpnja 2012. godine. U akciji hvatanja i označavanja risa Tome sudjelovali su dr. sc. Josip Kusak (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr.vet.med. Vedran Slijepčević (Veleučilište u Karlovcu), dr.sc. Goran Gužvica (Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju), dr.sc. Lidija Šver (Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) te Tomislav Šporer (Hrvatske šume). Tomo je jedini ris čije se kretanje trenutno prati pomoću satelitske radio-telemetrijske ogrlice. Ovakva istraživanja iznimno su zahtjevna, te od 2008. godine do danas zbog nedostatka financija nije obilježen niti jedan ris. Tomo je osmi ris koji je u Hrvatskoj obilježen ogrlicom.

Slike