Prikupljanje dodatnih podataka o opažanju vuka i osnivanje međuresorne radne skupina za organizaciju i provedbu praćenja stanja vuka u Hrvatskoj

U svibnju 2014. godine je suradnjom Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede osnovana međuresorna Radna skupina za organizaciju i provedbu praćenja stanja vuka u Hrvatskoj, kako bi se poboljšala suradnja sektora zaštite prirode i lovstva u prikupljanju i dobivanju recentnih i kvalitetnijih podataka iz lovišta. U rad radne skupine su, osim predstavnika ministarstava, uključeni stručnjaci i znanstvenici Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskih šuma, Veterinarskog, Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Karlovcu, OIKON-a te Hrvatskog lovačkog saveza.

U suradnji DZZP-a i VEF-a izrađen je prijedlog za Obrazac za prikupljanje podataka o opažanjima znakova prisutnosti vuka, koji je zatim na sastanku Radne skupine i Povjerenstva pojednostavljen i dorađen. Obrazac je tijekom srpnja 2014. g. distribuiran preko uprava ministarstava Hrvatskom lovačkom savezu, ovlaštenicima prava lova na područjima rasprostranjenosti vuka te vještacima za procjene šteta od vuka i risa, kao i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima. Popunjene obrasce s podacima o opažanjima znakova prisutnosti vuka bilo je potrebno dostaviti DZZP-u s napomenom da će se obrasci dostavljeni do 1. rujna 2014. obraditi u Izvješću o stanju populacije vuka u 2014. godini, a kasnije dostavljeni obrasci u sljedećem Izvješću. Također, zamoljeni su da u okviru svojih mogućnosti potaknu dostavu podataka o prisutnosti vuka zabilježenih na snimkama fotozamki u razdoblju nakon 1. listopada 2013. godine. Osim putem pošte, za potrebe dostave podataka i snimaka aktivirana je dodatno i stalna adresa elektroničke pošte (velikezvijeri@dzzp.hr) putem koje se podaci mogu dostavljati cijele godine.

Do rujna 2014. godine DZZP zaprimio je podatke od 13 lovišta, a u prikupljanju podataka sudjelovalo je 40 lovaca, odnosno motritelja/opažača. Popis svih lovišta i motritelja nalazi se u Prilogu 2 Izvješća. Također, zaprimljeni su podaci od 13 ovlaštenih vještaka za procjenu šteta od vuka i risa te svih zaštićenih područja koja se nalaze na području rasprostranjenosti vuka. Svi pristigli podaci obrađeni su u GIS-u te su, uz ostale podatke, korišteni prilikom procjenjivanja stanja populacije vuka.
 

Galerija trenutno nema slika