14. rujan 2011. - u Ministarstvu kulture održan je prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri

Na sastanku su osim članova Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri u Republici Hrvatskoj prisustvovali i vještaci Ministarstva kulture, članovi Interventnog tima za vuka i risa, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave za lovstvo, Ministarstva kulture - Uprave za zaštitu prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskog lovačkog saveza i županijskih lovačkih saveza, Hrvatske poljoprivredne agencije, ZOO vrta Zagreb i nevladinih udruga.

Na sastanku je predstavljeno Izvješće o stanju populacije vuka u 2011. godini, koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode.

Utvrđeno je, da je temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode i rješenja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva - Uprave za lovstvo, u razdoblju od 01. listopada 2010. do 28. veljače 2011. godine, od ukupno dopuštene odstrjelne kvote od 24 jedinke vuka, izvršena kvota od 19 jedinki vuka (5 jedinki na području Ličko-senjske županije, 5 jedinki na području Primorsko-goranske, 5 jedinki na području Splitsko-dalmatinske, 3 jedinke na području Šibensko-kninske i 1 jedinke vuka na području Sisačko-moslavačke županije (Općine Dvor)), a da nije izvršena kvota od 5 jedinki vuka (2 jedinke na području Šibensko-kninske županije, 1 jedinke na području Dubrovačko-neretvanske, 1 jedinke na području Karlovačke i 1 jedinke vuka na području Zadarske županije (Općine Poličnik, Posedarje i Ražanac)).

Temeljem Izvješća o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u 2011. godini utvrđeno je da prosječna brojnost populacije vuka u Republici Hrvatskoj iznosi 194 jedinke.

Kako ukupna prihvatljiva godišnja smrtnost vukova uzrokovana od strane čovjeka (antropogenog utjecaja) iznosi najviše 15% od procijenjene veličine populacije, pod uvjetom, da se populacija vuka održava u povoljnom stanju očuvanosti na sastanku se raspravljalo o zakonitom zahvatu u populaciju vuka.
Ujedno je utvrđeno, da se zakoniti zahvat u populaciju vuka kao strogo zaštićene divlje svojte u Republici Hrvatskoj, provodi samo u slučajevima učestalih i velikih šteta na domaćim životinjama na određenom području, dokazanog neprihvatljivog utjecaja na divlje životinje, zaraznih bolesti (oboljele jedinke - bjesnoća) ili neuobičajenog (devijantnog) ponašanja jedinki ili ugrožavanja ljudi.

Budući da je od 15. rujna 2010. do 15. rujna 2011. godine, dokazana smrtnost od 8 jedinki vuka, za odobreni zahvat je preostala još 21 jedinka od ukupno 29 jedinki vuka.
Povjerenstvo je predložilo, da Ministarstvo kulture dopusti zakoniti zahvat (odstrjelnu kvotu) od 22 jedinke vuka u razdoblju od 01. listopada 2011. do 28. veljače 2012. godine i to prema slijedećem rasporedu: 5 jedinki vuka na području Ličko-senjske županije, 5 jedinki na području Primorsko-goranske, 5 jedinki na području Splitsko-dalmatinske i 4 jedinke vuka na području Šibensko-kninske županije, te 1 jedinke vuka na području Karlovačke županije, 1 jedinke na području Sisačko-moslavačke županije (Općine Dvor) i 1 jedinke vuka na području Zadarske županije (Općine Poličnik, Posedarje i Ražanac).

 

Slike