Zašto donacije?

Zaštita velikih zvijeri jedno je od najsloženijih područja zaštite prirode. Naime, velike zvijeri se hrane životinjama koje su istovremeno predmet gospodarskog iskorištavanja čovjeka u svrhu prehrane, lova i dr. Takav izvor hrane jest i stoka, posebice ako nije čuvana. Stoga je pitanje šteta na stoci jedan od ključnih problema koji negativno utječu na zaštitu velikih zvijeri.

Rješavajući problematiku šteta od vukova, jedan od osnovnih načina njihovog sprečavanja ili smanjenja na najmanju moguću mjeru je kontrolirani nadzor stoke. Uporaba pastirskih pasa od davnina je bila uobičajena praksa u našim stočarskim krajevima, koja se na žalost tijekom vremena izgubila. Ujedno predstavlja ekološki najprihvatljiviji oblik zaštite stoke te vraća pasminu u podneblje gdje je nastala i u izvornu uporabu.

Uporaba električnih ograda nije uobičajen način čuvanja stoke u našim stočarskim krajevima. Susrećemo je sporadično, i to u predjelima koja svojom konfiguracijom omogućavaju njeno postavljanje.

Potrebe za psima tornjacima i električnim ogradama su znatno veće nego što ih pokriva program donacija, međutim svrha programa jest da potakne stočare u područjima gdje žive velike zvijeri, posebice vuk, na čuvanje stoke. Naime, podaci s terena jasno pokazuju da su štete manje ili ih uopće nema ako se stoka čuva. Uostalom, vuk uvijek napada lakše dostupne životinje pa će radije napasti stoku koja nije čuvana.

Slike