Obrazac zahtjeva za donaciju pasa tornjaka

Stočari koji žive u krajevima u kojima postoji mogućnost napada vukova na stoku, čije stado pase redovito u prirodi, koji stado ne puštaju na pašu bez nadzora, čije stado broji barem 50 grla te koji na pašnjacima nemaju i neće imati otrovnih tvari u obliku opasnom za pse mogu ispuniti zahtjev za donaciju pasa tornjaka i poslati ga na adresu navedenu na obrascu zahtjeva.

Za program donacije odabiru se stočari koji  zadovoljavaju propisane kriterije, i koji će se obvezati da će dodijeljene tornjake upotrebljavati samo za zaštitu stada od napada velikih zvijeri, da će ih dobro hraniti, odgajati, redovito cijepiti i čistiti od nametnika, držati stalno uz stoku, slobodne kada je ona izvan torova ili štala, da će djelatnicima Zavoda omogućiti provjeru u vrijeme i na mjestu koje oni odrede, da će izvršavati upute voditelja dodjele i javiti svaku ozbiljniju promjenu u vezi s dodijeljenim psima telefonom ili pismeno, a najkasnije u roku od tjedan dana od njezina nastanka.

Galerija trenutno nema slika