Donacije tornjaka u okviru LIFE III projekta

Od 2003. do kraja 2005.godine donacije su nastavljene u okviru LIFE III projekta . Poučeni ranijim iskustvima, organiziran je stalni nadzor korisnika donacije od strane regionalnih koordinatora Projekta, koji na taj način pomažu stočarima da se donirani psi što uspješnije upotrijebe za zaštitu stoke od napada vukova. Osim toga, održavaju su predavanja za zainteresirane stočare o načinu držanja i odgoju pastirskih pasa, te uvjetima koje stočar mora zadovoljavati. Prilikom svake dodjele pasa stočari ponovno dobivaju potrebne informacije u obliku predavanja i detaljnih pisanih uputa o odgoju, prehrani, načinu držanja kao i o obveznom zdravstvenom tretmanu pasa (cijepljenje, čišćenje od parazita itd.).¸

Intenzivnijom komunikacijom s stočarima uočeno je da su, za razliku od prijašnjih donacija, stočari bolje pripremljeni, educiraniji i odgovorniji. Zamijećeno je također da bolje drže i postupaju sa psima pa su i rezultati bolji. Donaciji su se pridružili i Primorsko-goranska županija, Zadarska županija i Državni zavod za zaštitu prirode, koji je izdvojio sredstva za dodjelu 5 ženki tornjaka, kako bi potaknuo uzgoj ove pasmine u područjima gdje živi vuk i ostale velike zvijeri.
Početkom 2004. godine provedeno je i anketiranje na probnom uzorku korisnika prvih donacija koje je pokazalo da je većina pasa imala kontakt s predatorom te da ga je pas otjerao. Nadalje, kad je pas bio uz stado nije bilo ili su bitno umanjene štete od vuka. Slični su rezultati i novijih donacija, na zadovoljstvo korisnika ovog programa.

Slike