Donacije električnih ograda u okviru LIFE III projekta

Budući da električne ograde predstavljaju ekološki prihvatljiv oblik zaštite stoke i daju dobre rezultate u zaštiti od napada velikih zvijeri, u okviru LIFE projekta je krajem 2003. godine započeo i program njihovih donacija. Tijekom projekta ukupno je dodijeljeno oko 50 električnih ograda, većina zahvaljujući sredstvima iz LIFE projekta,a nešto manje uz novčanu potporu Primorsko - goranske županije. Najveći broj ograda dodijeljen je stočarima iz Gorskog kotara i Like. Naime, konfiguracija terena u Dalmaciji često nije prikladna za postavljanje električnih ograda.
Kao i u programu donacije pasa, i donacija električnih ograda uključuje edukaciju korisnika i redoviti nadzor i pružanje pomoći od strane regionalnih koordinatora projekta. Iskustva doniranih stočara pokazuju da su pravilno korištene električne ograde vrlo učinkovite u zaštiti stoke od vučjih napada, ali i napada većih predatora. Tako je primjerice u Gorskom kotaru zabilježen slučaj da se medvjed "opekao" u kontaktu s ogradom unutar koje je bila stoka i pobjegao.

Slike