Program donacije

Obrazac zahtjeva za donaciju eletrične ograde

Stočari koji žive u krajevima u kojima postoji mogućnost napada vukova na stoku i čije stado pase redovito u prirodi mogu ispuniti obrazac zahtjeva za donaciju električne ograde i poslati ga na adresu navedenu na obrascu zahtjeva.

Pročitajte više »

Obrazac zahtjeva za donaciju pasa tornjaka

Stočari koji žive u krajevima u kojima postoji mogućnost napada vukova na stoku, čije stado pase redovito u prirodi, koji stado ne puštaju na pašu bez nadzora, čije stado broji barem 50 grla te koji na pašnjacima nemaju i neće imati otrovnih tvari u obliku opasnom za pse mogu ispuniti zahtjev za donaciju pasa tornjaka i poslati ga na adresu navedenu na obrascu zahtjeva.

Pročitajte više »

Tornjak čuva stoku

Zašto donacije?

Zaštita velikih zvijeri jedno je od najsloženijih područja zaštite prirode. Naime, velike zvijeri se hrane životinjama koje su istovremeno predmet...

Pročitajte više »

Mladi tornjak

Prve donacije tornjaka

Kako bi pomogla stočarima u smislu smanjenja šteta od vukova, još 1997. godine tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, uz potporu...

Pročitajte više »

Tornjak

Donacije tornjaka u okviru LIFE III projekta

Od 2003. do kraja 2005.godine donacije su nastavljene u okviru LIFE III projekta . Poučeni ranijim iskustvima, organiziran je stalni nadzor korisnika donacije...

Pročitajte više »

Tornjak čuva stoku

Donacije tornjaka nakon završetka projekta

Od 2005. do kraja 2008. godine donirano je ukupno 132 štenadi pasa tornjaka. Donacijama su se pridružile Primorsko-goranska i Zadarska županija, izdvojivši dio sredstava...

Pročitajte više »

Stoka u električnoj ogradi

Donacije električnih ograda u okviru LIFE III projekta

Budući da električne ograde predstavljaju ekološki prihvatljiv oblik zaštite stoke i daju dobre rezultate u zaštiti od napada velikih zvijeri, u okviru LIFE projekta...

Pročitajte više »

Stoka u električnoj ogradi

Donacije električnih ograda nakon završetka projekta

I nakon završetka projekta Zavod je nastavio provoditi i donaciju električnih ograda koje su također jedno od učinkovitih sredstava za čuvanje stoke. Donacijama se pridružila i Primorsko goranska županija izdvojivši sredstva iz svog proračuna za stočare Gorskog kotara.

Pročitajte više »

Prikazano 8 od 8