Električne ograde

Električna ograda

Što je električna ograda?

Uporaba električne ograde, jedan je od najučinkovitijih načina čuvanja stoke od napada vukova i ostalih velikih zvijeri. Električna ograda se postavlja oko mjesta na kojem stoka pase...

Pročitajte više »

Električna ograda

Kako izgleda ograda za zaštitu od vuka?

Električna se ograda sastoji od odgovarajućeg izvora energije, generatora impulsa, elektovodljive užadi učvršćene na drvene ili plastične stupove preko posebnih izolatora, i metalnih šipki za uzemljenje...

Pročitajte više »

Električna ograda

Kako naučiti stoku na električnu ogradu?

Domaće životinje koje se prvi puta susreću s električnom ogradom treba naučiti da je dodir s sajlom ograde bolan. Najbolje je svaku životinju pojedinačno...

Pročitajte više »

Postavljanje električne ograde

Kako održavati ogradu?

Bez redovitog održavanja ograda lako može prestati biti učinkovita. Punjenost baterije treba provjeravati, a bolje je imati dvije baterije od kojih je jedna uvijek puna i spremna za zamjenu. Ogradu treba...

Pročitajte više »

Prikazano 4 od 4