Važnost ljudske dimenzije

Danas je jasno da upravljanje divljim životinjama kao aktivnost koja se bazira na ljudskim vrijednostima i prvenstveno nastoji «upravljati» interakcijama među ljudima i divljim životinjama, mora sadržavati i sve «društvene» komponente. Stoga treba kontinuirano pratiti stajališta javnosti o risu, i to posebno stanovništva u području u kojem živi ris, a rezultate tih istraživanja uzimati u obzir u donošenju odluka o upravljanju populacijom. Oba izdanja Plana upravljanja risom u RH nastala su kao rezultat niza moderiranih radnih sastanaka «radionica», na kojima su predstavnici različitih interesnih skupina i predstavnici nadležnog ministarstva bili ravnopravni sudionici.

Galerija trenutno nema slika