Razlike u stavovima

Dokumentirane su značajne razlike u stavovima između četiri istraživane skupine - urbanog stanovništva iz Zagreba, te ruralnog stanovništva iz Gorskog kotara, Like i Dalmacije. Općenito, urbano stanovništvo iz Zagreba imalo je najpozitivnije stavove prema vukovima. No, ako anketna pitanja dovedu vukove bliže Zagrebu (20 km od Zagreba), ti stavovi postaju najnegativniji među skupinama. Moguće je zaključiti da su ispitanici iz Zagreba pokazali vrlo jak NIMBY (eng. not in my backyard - ne u mojem dvorištu) sindrom.
Tri ruralne skupine ispitanika iz Gorskog kotara, Like i Dalmacije nisu pokazale velike razlike u stavovima prema vukovima u Hrvatskoj općenito te u njihovim regijama. Od te tri skupine, ispitanici iz Gorskog kotara su u prijašnjim istraživanjima imali najpozitivnije stavove prema vukovima, a Dalmacija kao regija koja podnosi većinu šteta na domaćim životinjama, pokazala je najnegativnije. Istraživanje iz 2005. pokazalo je da je došlo do značajnijih promjena u stavovima kod ispitanika iz Like, pa su oni preuzeli „vodeće mjesto" ispred Gorskog kotara. Autori studije spominju otvaranje i djelovanje ureda Državnog zavoda za zaštitu prirode u Gospiću kao mogući razlog koji je pridonio ovoj promjeni.
Stanovnici sve tri ruralne zone, a do neke mjere i Zagreba, pokazali su značajnu razinu suosjećanja s uzgajivačima ovaca i koza jer su podržali različite ideje s ciljem pomaganja stočarima kojima vukovi napadaju stoku.
U usporedbi s prijašnjim istraživanjima, ispitanici iz Gorskog kotara i Like su sve više podržavali zakonsku zaštitu vukova. Zagrebačka javnost također je podržavala zaštitu vukova. Ipak, većina ispitanika smatrala je da nekakva kontrola broja vukova mora biti dozvoljena, posebno ako vukovi čine štete na domaćim životinjama.
Iako rezultati ukazuju na sve manju prisutnost straha od vukova, on i dalje igra važnu ulogu kod hrvatske javnosti. To je posebno izraženo u Dalmaciji, što je gotovo apsurdno, jer su ispitanici iz Dalmacije pokazali dobro znanje o vukovima, dok u isto vrijeme imaju najnegativnije stavove o njima. S druge strane nalaze se ispitanici iz Zagreba koji su pokazali najlošije znanje, a u isto vrijeme imaju najpozitivnije stavove o vukovima. (Autor teksta: Aleksandra Majić Skrbinšek)

Galerija trenutno nema slika