Istraživanja javnog mnijenja

Istraživanja javnog mnijenja o vukovima provedena su na početku projekta, 2003. godine, i na njegovom kraju, 2005. godine. Anketni listić upotrijebljen u oba istraživanja sadržavao je više od 80 pitanja koja su obuhvaćala različita područja, kao što su općenita stajališta prema vukovima, stajališta o različitim temama važnim za upravljanje vukovima, strah od vukova, poznavanje biologije i statusa vukova u Hrvatskoj, poznavanje LIFE projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\", iskustva ispitanika s vukovima, a obuhvaćao je i demografske podatke o ispitanicima. Istraživanje 2003. godine provedeno je osobnim kontaktom i razgovorom s nasumično odabranim ispitanicima u prebivalištu ispitanika, dok je istraživanje 2005. godine provedeno poštom. Različite su metodologije vjerojatno rezultirale i razlikama u kvaliteti prikupljenih podataka.
Rezultati prvog istraživanja provedenog u sklopu projekta pokazali su da su stavovi prema vukovima u Hrvatskoj relativno pozitivni. Većina ispitanika željela bi sačuvati vukove u Hrvatskoj za buduće generacije.
Rezultati drugog istraživanja provedenog u sklopu projekta pokazali su da su stajališta javnosti prema vuku i dalje većinom pozitivna, osim u Dalmaciji, regiji s najviše šteta na stoci. Zanimljiv je znatan porast pozitivnih odgovora u Lici što je možda uvjetovano i aktivnostima projekta na terenu. Što se upoznatosti s postojanjem projekta tiče, u prosjeku je čak četvrtina ispitanika već prije čula za projekt, a najveći porast u odnosu na anketiranje 2003. godine zabilježen je također u Lici, regiji u kojoj je za vrijeme provođenja projekta djelovao regionalni ured.

Galerija trenutno nema slika