Ljudska dimenzija

Važnost ljudske dimenzije

Danas je jasno da upravljanje divljim životinjama kao aktivnost koja se bazira na ljudskim vrijednostima i prvenstveno nastoji «upravljati» interakcijama među ljudima i divljim životinjama, mora sadržavati i sve «društvene» komponente.

Pročitajte više »

Rezultati istraživanja stavova i znanja javnosti o risu u Hrvatskoj

Pilotno istraživanje stavova javnosti i znanja o risu provedeno je 2006. godine i obuhvaćeno je 255 ispitanika iz područja rasprostranjenja risa i iz Zagreba.

Pročitajte više »

Stavovi javnosti o risu

Javno mnijenje o risu i o različitim odabirima upravljanja populacijom risa može znatno utjecati na dugoročno upravljanje risom.

Pročitajte više »

Stajališta o vukovima

U prošlosti su vukovi u Hrvatskoj bili zatirani svim mogućim sredstvima, a velike akcije tamanjenja vukova posebno su obilježile pedesete godine prošlog stoljeća...

Pročitajte više »

Ljudska dimenzija i upravljanje vukovima

Upravljanje populacijama velikih zvijeri, kakva je i vuk, često je više društveno-gospodarske nego biološke naravi. Da bi se uspješno upravljalo vukom...

Pročitajte više »

Istraživanja javnog mnijenja

Istraživanja javnog mnijenja o vukovima provedena su na početku projekta, 2003. godine, i na njegovom kraju, 2005. godine. Anketni listić upotrijebljen u oba istraživanja...

Pročitajte više »

Razlike u stavovima

Dokumentirane su značajne razlike u stavovima između četiri istraživane skupine - urbanog stanovništva iz Zagreba, te ruralnog stanovništva iz Gorskog kotara, Like i Dalmacije...

Pročitajte više »

Prikazano 7 od 7