Zašto se vukovi istražuju

Vuk (Canis lupus)

Zašto je potrebno istraživati vukove

Samo aktivan pristup zaštiti ugrožene vrste može osigurati njen dugoročni opstanak. Izrada planova upravljanja te provođenje aktivnosti zacrtanih tim planovima bitan su korak za ostvarivanje zaštite. Prilikom izrade...

Pročitajte više »

Telemetrija - hvatanje signala

Pristup istraživanju vukova

Zbog stoljetnog proganjanja i ubijanja od strane čovjeka, a u svrhu potpunog istrjebljenja, današnji vukovi postali su vrlo oprezni i teško primjetljivi. Zato se u istraživanju pribjegava...

Pročitajte više »

Prikazano 2 od 2