Istraživanje i praćenje vukova u razdoblju od 2005-2009

U petogodišnjem razdoblju od početka 2005. do kraja 2009. godine obilježeno je i telemetrijski praćeno 14 vukova na području Hrvatske. Kao i u prethodnom razdoblju najveći broj vukova obilježen je na području Gorskog kotara. Na tom području su znanstvenici s Veterinarskog fakulteta obilježili 10 vukova. Po dva vuka obilježena su na području Velebita i Dalmacije (jednog vuka obilježili su djelatnici OIKON). I dalje su se najintenzivnija istraživanja od strane Veterinarskog fakulteta nastavila u Gorskom kotaru, dok su druga područja slabije pokrivena.


W11-Eva, W12-Sara, W13-Chiara, W14-Noah, W15-Grga, W17-Tara, W18-Max, W19-Rina, W20-Tvigi, W21-Luka, W22-Drago, W23-Taša, W24-Ira, Matan (oikon) su vukovi uhvaćeni i opremljeni ogrlicama za praćenje.

Ime vuka

Datum obilježavanja

Područje

Čopor

W11-Eva

26.02.2005.

Dalmacija

Imotski

W12-Sara

26.08.2005.

Gorski kotar

Snježnik

W13-Chiara

15.09.2005.

Gorski kotar

Snježnik

W14-Noah

28.08.2006.

Gorski kotar

Suho

W15-Grga

30.10.2006.

Gorski kotar

Suho

W17-Tara

16.08.2007.

Velebit

Krasno

W18-Max

12.09.2007.

Gorski kotar

Disperzer

W19-Rina

30.10.2007.

Gorski kotar

Risnjak

W20-Tvigi

24.09.2008.

Gorski kotar

Suho

W21-Luka

21.05.2009.

Gorski kotar

Snježnik

W22-Drago

28.05.2009.

Gorski kotar

Snježnik

Matan

29.07.2009.

Dalmacija

Kozjak

W23-Taša

24.08.2009.

Gorski kotar

Suho

W24-Ira

18.08.2009.

Velebit

Krasno

Slike