Istraživanje i praćenje vukova od 2010.

Krajem sezone 2009. bilo je 6 obilježenih vukova, pet na području Gorskog kotara, i jedan na Velebitu, od toga njih 4 su bili obilježeni GPS ogrlicama, a 2 sa VHF ogrlicama. Vukovi na području Gorskog kotara istraživani su i praćeni od strane stručnjaka s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a praćenje čopora Krasno na Velebitu obavili su J. Tomaić i I. Krušić
Od 5 obilježenih vukova u Gorskom kotaru, tri su pripadala čoporu Snježnik - Hilda (s ogrlicom koja radi još od 2002) i dva nova obilježena mužjaka; Luka i Drago. Jedan vuk sa GPS ogrlicom je bio iz čopora Risnjak - Rina, i jedan sa GPS-GSM iz čopora Suho - Taša. Na Velebitu je vučica Ira iz čopora Krasno bila obilježene VHF ogrlicom.

\"\"\"\"\"\"

Veliki utjecaj na telemetrijski praćene vukove zabilježen je u susjednoj Sloveniji. Naime, Taša, ženka iz čopora Suho, nestala je samo 7 dana nakon što je prešla iz Hrvatske u Sloveniju. Još veći gubitak dogodio se 25.veljače 2010, kad su dva mužjaka - Luka i Drago iz čopora Snježnik samo tjedan dana nakon što su ušli u Sloveniju ubijena u sklopu zakonitog odstrjela. Ova zbivanja te prijašnji gubitci vukova u Sloveniji, upućuju na mogućnost da opstanak slovenske populacije vukova ovisi o imigraciji vukova iz Hrvatske, odnosno da je smrtnost vukova u Sloveniji veća od obnove populacije.

Zime 2009/2010 u čoporu Risnjak nađeni su tragovi najmanje 6 vukova. Snježnik je imao najmanje 7 vukova (uključujući Hildu, Luku i Dragu), a za čopor Suho dokumentirano je najmanje 7 vukova. U čoporu Krasno početkom zime 2009/2010 bilo je najmanje 8 vukova (uključujući Iru).

U razdoblju od 15.studenog 2009. do 10. studenog 2010. praćeno je ukupno 8 vukova iz pet različitih čopora. Ukupno je prikupljeno 8 116 položaja tih životinja. Sve životinje praćene u ovom razdoblju bile su članovi čopora, što je bilo potvrđeno probama zavijanja, neposrednim opažanjem i praćenjem po tragovima. Od prikupljenih lokacija izračunate su veličine njihovih životnih prostora.

Niti jedan novi vuk nije obilježen tijekom 2011. godine. Tijekom 2012.g. uhvaćene su tri jedinke vuka. Obilježene su dvije ženke, a jedna jedinka bilo je ovogodišnje štene (9 kg) kojem nije stavljena ogrlica.   

 

U 2013. godini niti jedan vuk nije uhvaćen ni obilježen unatoč naporima istraživača i višekratnim terenskim izlascima.

 OZNAKA  ČOPOR  POČETAK PRAĆENJA  KRAJ PRAĆENJA
 W05-Hilda  Snježnik  02.07.2002 20.10.2010
 W19-Rina  Risnjak  30.10.2007 06.08.2010
 W21-Luka  Snježnik  21.05.2009 25.02.2010
 W22-Drago  Snježnik  28.05.2009 16.01.2010
 W24-Ira  Krasno  31.08.2009 27.10.2010
 W26-Karlo  Snježnik  21.08.2010 21.08.2010 
 W25-Nika  Suho  01.09.2010 09.10.2010
 W27-Šaki  Knin  01.11.2010 10.11.2010
 W28-Tona Snježnik 18.07.2012 01.08.2012
 W29-Ajša Suho 24.08.2012  

        


Slike