Biologija vuka

Stanište vuka - Dalmacija

Stanište

Vukovi mogu živjeti u svakom staništu koje podržava dovoljno plijena i koje im omogućava zaklon. Vukovi su se do današnjih dana uspjeli...

Pročitajte više »

Vučji čopor

Društvena struktura

Da bi skupina uspješno provodila sve aktivnosti, u čoporu postoji relativno složena društvena struktura. Vučji čopor je hijerarhijski ustrojen: roditeljski par vukova drži dominantan položaj, a ostali pripadnici...

Pročitajte više »

Hvatanje plijena

Hvatanje plijena

Da bi lovili veliki plijen, predatori moraju biti ili veliki gotovo kao i plijen (primjer su zvijeri porodice mačaka), ili mogu biti i manji pa loviti u skupini...

Pročitajte više »

Vučje leglo

Razmnožavanje vukova

Vučica se tjera jednom u godini, u razdoblju kraj siječnja - travanj, u sjevernijim predjelima kasnije, u južnijima ranije. Tjeranje traje tri tjedna, a samo parenje događa se...

Pročitajte više »

Mladi vuk

Napuštanje čopora

U potrazi za novim staništem i partnerom, vukovi odlaze u njima nepoznate predjele, što se naziva disperzija. Vukovi su izrazito teritorijalni; prostor na kojemu žive obilježavaju urinom, izmetom, grebanjem po tlu i zavijanjem...

Pročitajte više »

Vuk (Canis lupus)

Vanjski izgled

Sivi vuk je najveći pripadnik porodice pasa. Najveći vukovi žive na sjeveru (prosječna masa = 41 kg - Aljaska, Northwest Teritory, Mech, 1970.), dok su predstavnici južnijih populacija...

Pročitajte više »

Rasprostranjenost vuka

Rasprostranjenost

Sivi vuk povijesno je nastanjivao svako stanište sjeverne polutke (od oko 20 sjeverne zemljopisne širine pa do polarnih kapa) na kojemu je bilo velikih parnoprstaša...

Pročitajte više »

Plijen vuka

Prehrana vukova

Ako vukovi žive blizu ljudi, u stočarskom kraju tada se mogu gotovo potpuno prebaciti na prehranu domaćim životinjama. Tako su domaće životinje...

Pročitajte više »

Vuk (Canis lupus)

Tjelesne osobine

Građom tijela vuk je prilagođen trčanju, a naročito dugotrajnom kasu. Grudni mu je koš uzak, laktovi uvučeni prema unutra, a šape okrenute prema van. To omogućava da se prednja...

Pročitajte više »

Vuk (Canis lupus)

Znanstvena klasifikacija

Sivi vuk (Canis lupus) sisavac je iz reda zvijeri (Carnivora), porodice pasa (Canidae). Osim sivoga vuka, poznate su još dvije slobodnoživuće vrste vukova...

Pročitajte više »

Vuk (Canis lupus)

Stanje i brojnost vukova u svijetu

Prema podacima koje su prikupili Route i Aylsworth (1999.) brojnost sivoga vuka u svijetu se procjenjuje na oko 150 000. Toliko vukova živi u populacijama koje se prostiru...

Pročitajte više »

Prikazano 11 od 11