Uzroci smrtnosti antropogenog utjecaja

Stradavanje na prometnicama - najveći broj vukova njih 52% (28 jedinki)za koje je utvrđeno da su stradali u protekle četiri godine (2005-2008), nastradalo je na prometnicama. Vukovi uglavnom stradavaju na lokalnim cestama i to najviše u Dalmaciji (65% od ukupne smrtnosti od prometa 2005.-2008.). Osim stradavanja životinja u pokušaju prelaska prometnica postoji i veliki rizik ugrožavanja sudionika u prometu (sudar s velikom životinjom).
Zakoniti zahvati u populaciju vuka - jedna od aktivnosti koja se navodi u Planu upravljanja vukom u Hrvatskoj iz 2005., a koju je potrebno provesti kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje populacije vuka u što skladnijem suživotu s ljudima, je i strogo kontrolirani zahvat u populaciju vuka. S takvim režimom zaštite započelo se 2005. i provodi se već četiri godine. Od ukupnog dopuštenog zahvata u populaciju vuka u razdoblju od 2005. do 2008. koji je iznosio 28 jedinki, odstrijeljeno je 15 jedinki, odnosno zahvat je realiziran polovično.
Nezakoniti odstrjel - iako je od 2005. godine dopušten strogo kontrolirani zahvat u populaciju vuka nezakoniti odstrjel prisutan je i dalje, s time da stvaran broj odstrijeljenih vukova ostaje nepoznat. U protekle četiri godine (2005-2008) zabilježeno je stradanje 11 jedinki od nezakonitog odstrjela, od čega se uspjelo doći do 7 lešina. Uz to postoje brojne telefonske prijave i svjedočenja bez evidentiranih materijalnih dokaza.
Trovanje vukova - sporadičnih slučajevi trovanja još uvijek postoje, oni se najčešće postavljaju u obliku «jestivih» meka od kojih stradavaju i druge divlje i domaće životinje. Na području Dalmacije navodno se i dalje na mjestima prolaska životinja koriste otrovni mamci kao i stupice za hvatanje vukova. Poznati su i konkretan slučajevi slučajnog trovanja nekoliko pasa. Prema tome, vuk nije jedina životinja koja stradava ovakvim neodgovornim ljudskim postupanjem.
Uzimanje vuka iz prirode i držanje u zatočeništvu - u novije vrijeme veliki problem stvaraju «ljubitelji» životinja i poneki needucirani pojedinci skloni uzimanju mladih i napuštenih (slabih, bolesnih ili ranjenih) životinja s namjerom da im pomognu, ne sluteći kako takvim postupcima ne pomažu njihovom spašavanju već uzrokuju nove probleme. Zabilježeni su slučajevi uzimanja vučjih mladunaca iz prirode i držanje istih u kućnim uvjetima - zatočeništvu. Osim što je uzimanje iz prirode kažnjivo, takve su jedinke zauvijek izgubljene za prirodu.
Križanje vuka i psa - u svrhu uzgoja borbenih i oštrijih pasa čuvara postoje također indicije da vukove križaju s psima.

Slike