Smrtnost vukova u razdoblju od 2009. do 2010.

U razdoblju od posljednje dvije godine 2009. - 2010. ukupno je poznato stradavanje 57 jedinki vuka. Najveći udio u tom broju zauzima legalni odstrjel sa čak 24 jedinke (6 u 2009. i 18 u 2010. godini). I dalje izraziti utjecaj na populaciju vuka imaju prometnice što se može lako zaključiti prema zabilježenom stradavanju čak 20 jedinki vuka u ovom dvogodišnjem razdoblju. Ostali faktori znatno su manjeg, iako ne zanemarivog utjecaja, pa tako imamo još zabilježeno: 5 nezakonitih odstrjela, 2 slučaja bjesnoće, te po jedan slučaj interventnog odstrjela, trovanja, bolesti, eutanazije, samoobrane i jedan nepoznati uzrok.

Što se tiče spolne strukture stradalih jedinki, 32 stradale jedinke bile su mužjaci vukova, 21 jedinka ženke te 4 jedine su nepoznatog spola. I dalje se na području Dalmacije bilježi najveća smrtnost, posebice kada je u pitanju promet kao uzrok.

Galerija trenutno nema slika