Procjena brojnosti i trenda populacije vuka u Hrvatskoj

Posljednjih osam godina Državni zavod za zaštitu prirode uz pomoć znanstvenika s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a za potrebe provedbe Plana upravljanja vukom, izrađuje godišnja Izvješća o stanju populacije vuka. Prilikom procjena brojnosti populacije koriste se svi dostupni podaci o vuku (štete na stoci, telemetrijska istraživanja, praćenje fotozamkama, genetička istraživanja i dr.), rezultati akcije praćenja tragova u snijegu, uz iskaze procjenitelja. Ovlašteni vještaci Ministarstva zaštite okoliša i prirode za procjenu šteta od strogo zaštićenih vrsta životinja, znanstveni suradnici, nadzornici u zaštićenim područjima, članovi interventnog tima za vuka i risa, u karte šireg područja na kojem obavljaju svoju djelatnost ucrtavali su svoje viđenje lokacija vučjih čopora i pretpostavljeni broj jedinki u pojedinom čoporu. Na poseban formular unosili su broj i nazivlje čopora sukladno lokacijama te navodili općeniti trend populacije vuka na tom području (u padu, bez promjene ili u porastu) i važnije napomene. Iskazi procjenitelja tumačeni su u skladu s telemetrijski određenim veličinama teritorija vučjih čopora i prosječnim dnevnim kretanjima vukova u danom tipu staništa. Zbog postojanja velikog broja graničnih čopora, procjena je korigirana na način da se broj jedinki u graničnim čoporima zbog stalnog prelaska granice i boravka u drugim zemljama podijelio na pola i kao takav dodao brojnosti procijenjenoj za ostatak Hrvatske.

Galerija trenutno nema slika