Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2009. godini

Iz svih prikupljenih i obrađenih podataka za 2009. godinu proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 181 do najviše 253 jedinke (zaokruženo 180 - 250), što u prosjeku iznosi 216 jedinki. Te jedinke raspoređene su u gotovo šezdeset čopora. Od toga 38% su granični čopori. Najveći broj jedinki procijenjen je na području Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije, u prosjeku njih 50-ak raspoređenih u 11, odnosno 13 čopora. Sljedeće su Zadarska sa 8, Šibensko-kninska sa 7 i Primorsko-goranska sa 6 procijenjenih čopora. U svim spomenutim županijama procijenjen broj jedinki kreće se od 20 do 35. U Karlovačkoj županiji procijenjena su 5, u Dubrovačko-neretvanskoj 4, a u Sisačko-moslavačkoj 3 čopora. Smatra se da najmanji broj jedinki živi na području Istarske županije gdje je procijenjen samo jedan i to granični čopor.

Galerija trenutno nema slika