Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2007. godini

Procjena brojnosti napravljena u 2007. godini rezultirala je okvirnim rasponom od 180 do 230 jedinki, prosječno njih 205 raspoređenih u 50-tak čopora. Iako je ukupna procijenjena brojnost populacije bila gotovo istovjetna onoj prethodne godine, došlo je do određenih promjena u procijenjenom broju jedinki po županijama. Ta razlika može se pripisati korištenju rezultata akcije praćenja populacije vuka po tragovima u snijegu koja je obuhvatila velik dio gorske Hrvatske i dala brojne podatke o nekim područjima na kojima se ne provode intenzivna znanstvena istraživanja, a štete na stoci gotovo su zanemarive. S obzirom da se procjena brojnosti prijašnjih godina temeljila uglavnom na iskazima ovlaštenih vještaka za utvrđivanje i procjenu šteta na stoci,ovogodišnja procjena ne treba se smatrati povećanjem brojnosti populacije već naprosto boljim saznanjem temeljenim na vjerodostojnijim podacima (Desnica i sur., 2007.).

Dugogodišnja telemetrijska istraživanja koja se provode na području Hrvatske pokazala su da vučji čopori koji se nalaze na granici Republike Hrvatske sa susjednim državama velik dio vremena provode na području susjednih zemalja. Zbog specifičnog oblika i dugačke granice sa susjednim državama jasno je da postoji znatan broj tih „graničnih čopora", koji dio godine provode u Hrvatskoj, a dio van nje. Stoga se prilikom izrade procjene brojnosti populacije vuka u 2007. godini, u obzir uzela samo polovica procijenjenog broja jedinki graničnih čopora. Što se trenda populacije tiče, najznakovitija razlika od prethodne godine bila je navođenje pada brojnosti populacije vuka od strane gotovo svih vještaka koji djeluju na području dalmatinskih županija.

Galerija trenutno nema slika