Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2006. godini

Iz prikupljanih i obrađenih podataka proizlazi da se populacija vuka u 2006. godini u Hrvatskoj kretala od najmanje 180 do najviše 240 jedinki, tj. u prosjeku oko 210 jedinki, raspoređenih u nešto više od 40 čopora. Najveći broj jedinki procijenjen je na području Splitsko-dalmatinske županije, u prosjeku njih 60, a najmanji na području Istarske i Dubrovačko-neretvanske županije gdje prema procjeni obitava manje od 10 jedinki. Najuočljivija promjena u 2006. godini u odnosu na 2005. bila je pojava vuka na području Sisačko-moslavačke koja se nalazi uz samu granicu rasprostranjenosti vuka i prijašnjih godina je na tom području prisutnost vuka bila samo povremena i Istarske županije u koju vukovi zalaze zbog širenja u nova staništa na području Republike Slovenije (Desnica i Štrbenac, 2006.).

Galerija trenutno nema slika