Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2005. godini

Na temelju svih prikupljenih podataka procjena brojnosti u 2005. godini rezultirala je rasponom od najmanje 160 do najviše 220 jedinki, tj. prosječno njih 190, raspoređenih u 40-tak čopora. Među lokalnim procjeniteljima prevladavalo je mišljenje da se brojnost populacije vuka nije promijenila u odnosu na prijašnje godine, osim na području Šibensko-kninske županije gdje je zbog povećanog broja šteta na stoci postojalo mišljenje da se brojnost populacije povećala, te Dubrovačko-neretvanske županije gdje se brojnost naglo i drastično smanjila (Desnica i Štrbenac, 2005.).

Galerija trenutno nema slika