Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2013. godini

Obradom svih prikupljenih podataka procijenjeno je da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 142 jedinke do najviše 212 jedinki...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2012. godini

Iz svih prikupljenih i obrađenih podataka tijekom 2012. godine proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od 162 do 234 jedinke... 

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2011. godini

Prikupljenim podacima i njihovom obradom 2011. godine proizlazi da se populacija vuka u Hrvatskoj kreće od najmanje 168 do najviše 219 jedinki... 

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2010. godini

Obradom svih prikupljenih podataka tijekom 2010. godine proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 198 do najviše 261,5 jedinke. 

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2009. godini

Iz svih prikupljenih i obrađenih podataka za 2009. godinu proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 181 do najviše 253 jedinke...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2008. godini

Analizom prikupljenih podataka u 2008. godini procijenjeno je da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna s brojnošću od najmanje 175 do najviše 244 jedinke. To u prosjeku iznosi...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2007. godini

Procjena brojnosti napravljena u 2007. godini rezultirala je okvirnim rasponom od 180 do 230 jedinki, prosječno njih 205 raspoređenih u 50-tak čopora. Iako je ukupna procijenjena...

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2006. godini

Iz prikupljanih i obrađenih podataka proizlazi da se populacija vuka u 2006. godini u Hrvatskoj kretala od najmanje 180 do najviše 240 jedinki, tj. u prosjeku oko 210 jedinki

Pročitajte više »

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2005. godini

Na temelju svih prikupljenih podataka procjena brojnosti u 2005. godini rezultirala je rasponom od najmanje 160 do najviše 220 jedinki, tj. prosječno njih 190, raspoređenih u 40-tak...

Pročitajte više »

Procjena brojnosti i trenda populacije vuka u Hrvatskoj

Posljednjih osam godina Državni zavod za zaštitu prirode uz pomoć znanstvenika s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a za potrebe provedbe Plana upravljanja vukom, izrađuje godišnja Izvješća o stanju populacije vuka...

Pročitajte više »

Prikazano 10 od 10