Turizam i velike zvijeri

Pronalaženje ravnoteže između gospodarskog i ekološkog predstavlja jedan od najvećih izazova zaštite prirode, pa time i vuka. Sama stajališta o vuku bila bi znatno pozitivnija kada bi donosio gospodarsku dobrobit stanovništvu na području svoje rasprostranjenosti, posebno kroz djelatnosti vezane uz turizam.

Svjetska praksa pokazuje da je moguće vuka učiniti gospodarski profitabilnim. Najbolji primjer je nacionalni park Yellowstone u SAD-u, kojemu prisutnost vuka donosi godišnje milijunske zarade. Razlika je jedino u tome da u tom parku, veličine Gorskog kotara i Like, posjetitelji mogu jakim dalekozorima vuka i vidjeti. U Hrvatskoj to za sada nije moguće. Na žalost, vrlo ga je teško vidjeti u slobodnoj prirodi.

No, to nije zapreka za razvoj turističkih djelatnosti vezanih za vuka, jer je i do sada postojao interes pojedinačnih turista i grupa, primjerice iz Austrije, za turističke ture, slušanje zavijanja i slične aktivnosti. Znakovi o njegovoj prisutnosti (zavijanje, tragovi) i prikladni popratni sadržaji (publikacije, izložbe, predavanja) mogu biti dovoljno privlačni, posebice za one koji dolaze iz zemalja gdje ta vrsta više ne živi. To je ujedno dobra promocija zemlje i očuvanosti njezine prirode.

Poznati su također primjeri dobrog 'brandiranja' velikih zvijeri, pa tako i vuka. Primjerice, u Pirinejima se odlični rezultati postižu prodajom proizvoda koji na omotu imaju vučju šapu. Izrada suvenira i proizvoda s temom vuka i ostalih zvijeri, koji se mogu prodavati u edukacijsko-informativnom centru i u zaštićenim područjima, uz uključivanje lokalnog stanovništva u njihovoj izradi predstavlja pravi put za razvoj turizma vezanog za vuka u našim krajevima.

Slike