Turizam i ris

Korisnici prostora i prirodnih resursa još uvijek očuvanje prirode povezuju s ekonomskim ograničenjima. Takva je situacija i s risom te ostalim velikim zvijerima. S jedne strane govori se o značajnom ekonomskom utjecaju pojedinih velikih zvijeri na prirodni plijen, a ne postavlja se pitanje dugoročne ekonomske štete na ekološki sustav i njegove funkcije zbog nepostojanja velikih predatora. U novije vrijeme sve je očitije kako prirodne vrijednosti, osim ekološke funkcije, mogu donijeti ekonomsku korist području u kojem se nalaze i biti pokretač razvoja, a ne njegov ograničavajući faktor. Jedna je od osnovnih djelatnosti koja se povezuje s prirodnim vrijednostima ekološki održivi turizam. 

Ris i ostale velike zvijeri jesu karizmatične životinje, a time imaju veliki potencijal u promicanju takvog oblika turizma. Tako je primjerice još 1999. godine međunarodna nevladina udruga WWF odlučila pokrenuti kampanju za promicanje turizma i velikih zvijeri. Pritom je izrađeno izvješće pod nazivom Turizam i velike zvijeri – izazov koji je pred nama (Tourism and Carnivores – The Challenge Ahead) (GoodwI N H., 2000.), u kojem su razrađene mogućnosti kako da pojedine države koje imaju velike zvijeri iskoriste taj potencijal i pridonesu daljnjem očuvanju ovih životinja. U izvješću je naglašena uloga velikih zvijeri kao simbola divljine, predmeta lokalnog i nacionalnog ponosa te edukacije. Takve su inicijative već pokrenute u Rumunjskoj i Švicarskoj. Tako je u Rumunjskoj u sklopu Projekta za očuvanje velikih zvijeri u Karpatima (The Carpathian Large Carnivore Project) pokrenut program „Vukovi, medvjedi i risovi u Transilvaniji”, u sklopu kojeg su u suradnji sa stranim putničkim agencijama i domaćim partnerima započeli s organizacijom putovanja u područje velikih zvijeri, uz smještaj u lokalnim ugostiteljskim objektima, autohtonu hranu i organizirani boravak u prirodi. Pritom putničke agencije uključene u program uplaćuju donacije u poseban fond za očuvanje velikih zvijeri. U Švicarskoj je inicijativa za promicanje turizma i očuvanje risa pokrenuta u sklopu projekta LUNO. Cilj je tog projekta, započetog krajem 2000. godine, stvoriti pretpostavke za očuvanje risa u Sjeveroistočnom švicarskom kantonu, uključujući razvoj turizma koji bi se temeljio na ovoj velikoj zvijeri. Tako je u skijaškoj regiji Lenk – Simmental uređena i poučna staza posvećena risu, koja je uključena u ukupnu turističku ponudu tog područja. Dosad u Hrvatskoj nije iskorišten potencijal risa niti ostalih velikih zvijeri, osim sporadično za vuka i nešto intenzivnije za medvjeda u sklopu projekta LIFE COEX. 

U tijeku je uspostava edukativnoinformativnog centra za velike zvijeri u Gorskom kotaru, što je pokrenuo Državni zavod za zaštitu prirode. U sklopu tog centra planirano je postavljanje stalne izložbe o velikim zvijerima i prirodnim vrijednostima Gorskoga kotara te razvoj poučnih staza (putova velikih zvijeri) i popratnih sadržaja koji će posjetiteljima omogućiti uživanje u prirodi uz spoznaju da se nalaze u staništu velikih zvijeri. Centar bi trebao omogućiti i promicanje lokalnih autohtonih proizvoda.

Slike