Turizam i velike zvijeri

Portret risa

Turizam i ris

Ris i ostale velike zvijeri jesu karizmatične životinje, a time imaju veliki potencijal u promicanju ekološki održivog oblika turizma.

Pročitajte više »

Centar za velike zvijeri u Švedskoj

Turizam i velike zvijeri

Pronalaženje ravnoteže između gospodarskog i ekološkog predstavlja jedan od najvećih izazova zaštite prirode, pa time i vuka. Sama stajališta o vuku bila bi znatno pozitivnija kada bi...

Pročitajte više »

Prikazano 2 od 2