Detaljna tražilicaRezultati pretrage

Martina Filjak - ambasadorica risa

Martina Filjak, najuspješnija hrvatska pijanistica odlučila je dio svoje umjetničke energije usmjeriti u zaštitu risa te svojim likom i djelom doprinijeti edukaciji o ovoj ugroženoj vrsti.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Rezultati istraživanja stavova i znanja javnosti o risu u Hrvatskoj

Pilotno istraživanje stavova javnosti i znanja o risu provedeno je 2006. godine i obuhvaćeno je 255 ispitanika iz područja rasprostranjenja risa i iz Zagreba.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Važnost ljudske dimenzije

Danas je jasno da upravljanje divljim životinjama kao aktivnost koja se bazira na ljudskim vrijednostima i prvenstveno nastoji «upravljati» interakcijama među ljudima i divljim životinjama, mora sadržavati i sve «društvene» komponente.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Plan upravljanja risom 2005 – 2010

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010-2015 sadrži pregled stanja risa u Hrvatskoj s biološkog aspekta te pregled socioloških i ekonomskih pitanja, zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite prirode, mjera za zaštitu staništa risa i po prvi puta, financijski okvir zaštite risa.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Uspješnost provedbe Plana upravljanja risom 2005 - 2010

Plana za razdoblje 2010 - 2015 uključuje analizu provedbe aktivnosti predviđenih prvim Planom upravljanja za razdoblje 2005 - 2010.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Kraniometrija

Kraniometrijski podaci (mjere lubanje) su vrlo dobri pokazatelji za razlikovanje između životinjskih vrsta i populacija, te pojavnost morfoloških anomalija.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Prehrana

U Hrvatskoj su provedena dva istraživanja prehrane risa, te su oba dala slične rezultate.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Telemetrija

Javnosti su vjerojatno najzanimljivija radiotelemetrijska istraživanja, koja i daju najizravnije podatke o biologiji ove rijetke i teško vidljive vrste.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Stanište risa

Risu je za opstanak neophodno prostrano i mirno stanište, koje mu pruža zaklon i hranu.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Populacije risa u Europi

U tablici donosimo prikaz današnjih populacija Euroazijskog risa u Europi.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Rasprostranjenost i brojnost euroazijskog risa u Europi

Današnja slika rasprostranjenosti risa u Europi rezultat je međunarodne zaštite i više projekata reintrodukcije jedinki iz slovačkih Karpata na prostore koje je ris nekoć naseljavao u zapadnoj Europi.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Utjecaj glacijalnih utočišta na rasprostranjenost eurozijskog risa

Današnja rasprostranjenost risa u Europi je rezultat djelovanja čovjeka, no u velikoj mjeri je i posljedica događanja u mlađem Pleistocenu.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Osnovna obilježja

Euroazijski ris je teritorijalna vrsta koja živi povučeno, na velikom prostoru i u maloj gustoći.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2012.

Evolucija risova

Prvi poznati predstavnici porodice mačaka, kao i svih zvijeri, potječu od izumrle skupine Miacoidea.

Pročitajte više » | Napisano 20.01.2012.

Zašto se risovi istražuju

Cilj istraživanja prikupiti je znanstvene podatke na kojima se temelji zaštita i upravljanje populacijom.

Pročitajte više » | Napisano 20.01.2012.

Prethodna    1 2 3 5 6 7 . . . . 26 27 28     Sljedeća 
Prikazano 60 od 409