Detaljna tražilicaRezultati pretrage

Edukacija i informiranje

Posebna pažnja posvećena je edukaciji i informiranju mjesnoga stanovništva i šire javnosti...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Smanjenje šteta

Smanjenje šteta na stoci bila je jedna od osnovnih aktivnosti u sklopu ovog projekta. U tu su svrhu bile predviđene donacije od 60 pasa tornjaka i 20 električnih...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Praćenje populacije vuka i aktivnosti upravljanja

Uspostavljanje mehanizma sustavnoga praćenja populacije vuka nužno je za buduće planiranje zaštite ove vrste. Uz telemetrijska istraživanja...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Institucionalno jačanje

Tijekom provođenja projekta uspostavljena su dva regionalna ureda; u Gospiću, za područje Like i Gorskog kotara, te u Šibeniku, za područje Dalmacije, koje vode...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Što je LIFE-III projekt \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\"?

LIFE-III projekt "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj" je trogodišnji program različitih aktivnosti, čijom bi se provedbom trebao uspostaviti...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Pristup istraživanju vukova

Zbog stoljetnog proganjanja i ubijanja od strane čovjeka, a u svrhu potpunog istrjebljenja, današnji vukovi postali su vrlo oprezni i teško primjetljivi. Zato se u istraživanju pribjegava...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Zašto je potrebno istraživati vukove

Samo aktivan pristup zaštiti ugrožene vrste može osigurati njen dugoročni opstanak. Izrada planova upravljanja te provođenje aktivnosti zacrtanih tim planovima bitan su korak za ostvarivanje zaštite. Prilikom izrade...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Razlozi ugroženosti

U stabilnim vučjim populacijama, na koje čovjek nema utjecaja vukovi stradavaju na različite prirodne načine kao što su sukobi s drugim vukovima, razne bolesti i nedostatak hrane...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Rasprostranjenost vuka u Hrvatskoj

Da su vukovi još prije stotinu godina nastanjivali cjelokupnu današnju površinu Republike Hrvatske pokazuje lovna statistika jer je 1894. u svakoj tadašnjoj županiji...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2009. godini

Iz svih prikupljenih i obrađenih podataka za 2009. godinu proizlazi da se u Hrvatskoj populacija vuka kreće od najmanje 181 do najviše 253 jedinke...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2008. godini

Analizom prikupljenih podataka u 2008. godini procijenjeno je da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna s brojnošću od najmanje 175 do najviše 244 jedinke. To u prosjeku iznosi...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2007. godini

Procjena brojnosti napravljena u 2007. godini rezultirala je okvirnim rasponom od 180 do 230 jedinki, prosječno njih 205 raspoređenih u 50-tak čopora. Iako je ukupna procijenjena...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2006. godini

Iz prikupljanih i obrađenih podataka proizlazi da se populacija vuka u 2006. godini u Hrvatskoj kretala od najmanje 180 do najviše 240 jedinki, tj. u prosjeku oko 210 jedinki

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Brojnost i trend populacije vuka u Hrvatskoj u 2005. godini

Na temelju svih prikupljenih podataka procjena brojnosti u 2005. godini rezultirala je rasponom od najmanje 160 do najviše 220 jedinki, tj. prosječno njih 190, raspoređenih u 40-tak...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Procjena brojnosti i trenda populacije vuka u Hrvatskoj

Posljednjih osam godina Državni zavod za zaštitu prirode uz pomoć znanstvenika s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a za potrebe provedbe Plana upravljanja vukom, izrađuje godišnja Izvješća o stanju populacije vuka...

Pročitajte više » | Napisano 16.02.2010.

Prethodna    1 2 3 4 . . 24 25 26 27 28     Sljedeća 
Prikazano 405 od 409