Detaljna tražilicaRezultati pretrage

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

U siječnju 2007. godine donesen je Pravilnik o prijelazima za divlje životinje kojim se propisuju mjere zaštite, utvrđuju obveznici zaštite i način održavanja prijelaza za divlje...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama uređuje se postupak i uvjeti za izdavanje dopuštenja za iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02) utvrđuju se...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

Jedan od provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09) temeljem kojeg je vuk...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Zakon o zaštiti prirode

Od donošenja Plana upravljanja vukom 2005., donesen je novi Zakon o zaštiti prirode, u svibnju 2005...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Strateški dokumenti

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NSAP) temeljni je dokument zaštite prirode, koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine

Uredba Europske zajednice o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine br. 338/97 od 9. prosinca 1996. uređuje trgovinu zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune

Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune br. 92/43/EEC jedan je od temeljnih propisa koji uređuje zaštitu prirode u državama Europske unije. Članice...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

CITES

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (N.N. - »Međunarodni ugovori« br. 12/99) koja obvezuje zemlje...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Bernska konvencija

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) utvrđuje sve mjere koje europske zemlje moraju poduzimati za zaštitu divljih vrsta...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity - CBD), globalno prihvaćen temeljni dokument za zaštitu biološke raznolikosti koji...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Provođenje i financiranje projekta

Zbog preustroja državne uprave od početka 2004. godine, LIFE-III projekt "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj" je provodio Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Zašto projekt za zaštitu i upravljanje vukovima?

Vuk je najosebujnija velika zvijer Europe, a kao vodeći predator važan je dio biološke raznolikosti. Zbog svoga načina života, posebno s obzirom...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Smrtnost vukova u razdoblju od 2005. do 2008.

Najveći broj vukova od početka 2005. do kraja 2008 stradao je na prometnicama. U tom razdoblju ukupno je usmrćeno 28 jedinki. Drugi po redu uzrok...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Smrtnost vukova u razdoblju od 1986. do 2006.

Praćenjem smrtnosti vukova na području cijele Hrvatske u razdoblju od 1986. do 2006. zabilježeno je smrtno stradanje 144 vukova. Glavni uzrok smrtnosti...

Pročitajte više » | Napisano 25.02.2010.

Prethodna    1 2 3 4 . . 17 18 19 20 21 22 23 . . 26 27 28     Sljedeća 
Prikazano 300 od 409