Detaljna tražilicaRezultati pretrage

Praćenje populacije vuka prema tragovima u snijegu

Akcije praćenja populacije velikih zvijeri prema tragovima u snijegu provedene su kroz pet godina na području županija u kojima je rasprostranjen vuk i u kojima tijekom zimskog razdoblja ima snijega.

Pročitajte više » | Napisano 07.11.2012.

W29-Ajša

Na području čopora Suho, dana 24. kolovoza 2012. godine uhvaćena je i obilježena ženka vuka po imenu W29-Ajša.

Pročitajte više » | Napisano 24.08.2012.

W28-Tona

Dana 18. srpnja 2012. obilježena je vučica W28-Tona u dobi od 3,3 godine...

Pročitajte više » | Napisano 18.07.2012.

WP08-Wolf pup 08

Na području čopora Suho, dana 16. srpnja 2012. godine uhvaćen je i nakon mjerenja pušten  vučić, znanstvene oznake WP08 (Wolf pup 08). Pošto je vučić uhvaćen u dobi od 3 mjeseca i masa mu je tek 9 kg, nije se mogao označiti ogrlicom.

Pročitajte više » | Napisano 16.07.2012.

Obilježena tri vuka u Gorskom kotaru

Na području čopora Suho, dana 16. srpnja 2012. godine uhvaćen je i nakon mjerenja pušten  vučić.

Pročitajte više » | Napisano 30.08.2012.

Izvješće o stanju populacije vuka u 2012. godini

Izvješće donosi prikaz utjecaja vuka na domaće životinje u 2011. te do rujna 2012. godine. Procjena veličine populacije vuka u Hrvatskoj i ove je kao i prethodnih godina napravljena kombinacijom više metoda. Nadalje, izneseni su podaci o dopuštenom zakonitom odstrjelu za godinu 2011/2012 i njegovoj realizaciji te ostaloj zabilježenoj smrtnosti vukova.

Pročitajte više » | Napisano 02.10.2012.

Prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacije velikih zvijeri

27. rujna 2012. u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, na temu «Stanje populacije vuka u Republici Hrvatskoj u 2012. godini i određivanje zahvata u populaciju».

Pročitajte više » | Napisano 01.10.2012.

Satelitskom ogrlicom obilježen ris Tomo

Ris, nazvan Tomo, obilježen je GPS GSM radio-telemetrijskom ogrlicom pomoću koje će znanstvenici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pratiti aktivnost i kretanje ove životinje. 

Pročitajte više » | Napisano 29.08.2012.

Obrazac zahtjeva za donaciju eletrične ograde

Stočari koji žive u krajevima u kojima postoji mogućnost napada vukova na stoku i čije stado pase redovito u prirodi mogu ispuniti obrazac zahtjeva za donaciju električne ograde i poslati ga na adresu navedenu na obrascu zahtjeva.

Pročitajte više » | Napisano 04.05.2012.

Obrazac zahtjeva za donaciju pasa tornjaka

Stočari koji žive u krajevima u kojima postoji mogućnost napada vukova na stoku, čije stado pase redovito u prirodi, koji stado ne puštaju na pašu bez nadzora, čije stado broji barem 50 grla te koji na pašnjacima nemaju i neće imati otrovnih tvari u obliku opasnom za pse mogu ispuniti zahtjev za donaciju pasa tornjaka i poslati ga na adresu navedenu na obrascu zahtjeva.

Pročitajte više » | Napisano 04.05.2012.

Istraživači Makedonskog Ekološkog Društva uhvatili i obilježili mužjaka euroazijskog risa

Istraživači Makedonskog Ekološkog Društva (MES) uhvatili su i obilježili mužjaka euroazijskog risa (Lynx lynx).  Mladi mužjak, mase 17 kg, nazvan Riste, uhvaćen je u kaveznu zamku na planini Stogovo u zapadnoj Makedoniji. Ovo je druga životinja iz Balkanske populacije koju se prati pomoću GPS ogrlice. U Nacionalnom Parku Mavrovo 14. ožujka 2010. godine uhvaćen je i obilježen prvi balkanski ris, odrasli mužjak nazvan  Marko.

Pročitajte više » | Napisano 09.03.2012.

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Krajem 2011. Državni zavod za zaštitu prirode izdao je novu brošuru Velike zvijeri u Hrvatskoj.

Pročitajte više » | Napisano 31.12.2011.

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Krajem 2011. Državni zavod za zaštitu prirode izdao je novu brošuru Velike zvijeri u Hrvatskoj.

Pročitajte više » | Napisano 31.12.2011.

Turizam i ris

Ris i ostale velike zvijeri jesu karizmatične životinje, a time imaju veliki potencijal u promicanju ekološki održivog oblika turizma.

Pročitajte više » | Napisano 03.02.2012.

LO7 – Dinko

Dinko je najveći ris obilježen u Hrvatskoj.

Pročitajte više » | Napisano 18.02.2012.

Prethodna    1 3 4 5 . . . . 26 27 28     Sljedeća 
Prikazano 30 od 409