Tražilica

Detaljna tražilica

Zanimljivosti

Plan upravljanja risom 2005 – 2010

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010-2015 sadrži pregled stanja risa u Hrvatskoj s biološkog aspekta te pregled socioloških i ekonomskih pitanja, zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite prirode, mjera za zaštitu staništa risa i po prvi puta, financijski okvir zaštite risa. Plan se sastoji od pet dijelova koji čine jedinstvenu cjelinu: Vizija, Osnova za izradu Plana, Ocjena provedbe Plana upravljanja risom, Operativni Plan upravljanja risom s detaljnim akcijskim planom te Nadzor provedbe i revizija Plana upravljanja risom u Hrvatskoj. Vizija Plana jest „Jačati svijest o risu i potporu javnosti risovima te osigurati njihovo dugoročno očuvanje u Hrvatskoj“.
Kao prilog Planu upravljanja nalazi se i Akcijski plan u kojem su definirane aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se ostvarili ciljevi Plana. Neki od najvažniji ciljeva su unaprijediti i proširiti nacionalni sustav praćenja (monitoring) populacije risa, osigurati kakvoću i cjelovitost staništa, zaustaviti negativan utjecaj čovjeka na risa (prvenstveno krivolov) te osigurati dovoljno plijena i za čovjeka (lovca) i za risa. Akcijski plan predviđa i mogućnost unošenja novih jedinki risa s ciljem povećanja genetske raznolikosti i osiguranja dugoročnog opstanka populacije.

Galerija trenutno nema slika