Tražilica

Detaljna tražilica

Zanimljivosti

L05 – Luna

Luna je najduže praćen ris u Hrvatskoj. Ova ženka u dobi od 5 mjeseci, težine 9 kg uhvaćena je 05.11.2007. godine u kaveznu zamku na području Bjelolasice. Tada je obilježena VHF ogrlicom, koja je nakon ponovnog hvatanja u travnju 2008. godine zamijenjena GPS-GSM ogrlicom. Nažalost, ta je ogrlica imala izuzetno loš uspjeh određivanja položaja preko satelita (manje od 2%) i, nakon što se u ožujku 2009. godine baterija GPS-GSM ogrlice potrošila, novo hvatanje nije uspjelo. Ipak smo saznali da se tijekom godinu i pol praćenja kretala na području od najmanje 250 km2, te da je nakon odvajanja od majke (također telemetrijski praćene risovice Tise) uspješno osamostalila i zauzela vlastiti životni prostor.

Slike